estació

f
Cronologia

Al·legoria de Les estacions (la primavera)

© Fototeca.cat

Cadascuna de les quatre divisions de l’any compresa entre un equinocci i un solstici.

Les estacions de l'any són la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern.

L'inici de les estacions és donat per aquells moments en què la Terra es troba en una posició determinada en la seva òrbita al voltant del Sol. Al llarg dels anys, la data en què comença cadascuna de les estacions varia, en funció de la manera com encaixa la seqüència dels anys segons el calendari (anys de traspàs) amb la durabilitat de cada òrbita de la Terra al voltant del Sol (durada coneguda com any tròpic).

Les estacions: religió i les arts

Els canvis de les estacions, amb llurs característiques, incidien molt en la vida religiosa de l’home primitiu. Aquests canvis eren vists sobretot com una lluita entre les forces de la llum i les de les tenebres. Cada estació era consagrada a una divinitat concreta i tenia les pròpies festes i celebracions cultuals, especialment la primavera i l’estiu. En les religions de misteris, hi anaven implícits uns ritus relatius a la mort i resurrecció.

En el món clàssic, les estacions eren representades per quatre figures femenines: la primavera amb corona de flors i al costat d’un arbre florit; l’estiu amb una corona d’espigues, portant-ne un feix a la mà i portant a l’altra una falç, la tardor, amb brots de raïm i un cistell de fruita, i l’hivern, amb el cap descobert i prop d’un arbre desfullat. També han estat simbolitzades mitjançant animals: la primavera, un moltó; l’estiu, un drac; la tardor, una llebre, i l’hivern, una salamandra.

En l’art cristià, les estacions, amb motius propis de cada època, han acompanyat generalment la representació dels mesos i àdhuc, per llur ordenació quaternària, s’han relacionat amb el tetramorf. Cal esmentar-ne els baixos relleus de l’arc de Trajà a Benevent, les pintures de Botticelli (Florència), Veronese (Villa Maser), Arcimboldi (Viena), G. Bassano (Milà), A. Viladomat (Barcelona) i Cézanne (París).

En la música, el tema de les estacions ha estat sovint objecte d’inspiració per a nombrosos compositors com Vivaldi (la suite de quatre concerts Le quattro stagioni, Haydn (la cantata Die Jahreszeiten), etc.