estació

f

Edifici on tenen les cotxeres, oficines, etc, les companyies de tramvies, òmnibus, etc.