estació espacial

estació orbital, plataforma espacial
f
Astronàutica

Estació orbital Sal’ut 7, amb uns 100 m3 de volum acoblada a la nau de transport Sojuz T

© Fototeca.cat

Giny espacial de concepció modular, situat en òrbita permanent, destinat a l’experimentació en condicions de baixa gravetat i durant períodes prolongats.

Han estat estacions espacials operatives permanents les estacions orbitals soviètiques Sal’ut (1971-86), Mir (1986-2001) i les nord-americanes Skylab (1973-79), i del laboratori reutilitzable Spacelab (fruit de la col·laboració ESA-NASA; 1983-97). El 1998 hom posà en òrbita l'Estació Espacial Internacional. Els components del sistema modular són concebuts a fi d’ésser transportats mitjançant coets o llançadores espacials.