estacionari
| estacionària

adj
Astronomia

Dit del planeta aparentment parat en la seva òrbita pel fenomen de l’estació dels planetes.