Estadella

Antiga barriada de Sant Andreu de Palomar (Barcelona), situada vora el Besòs.

L’antic torrent d’Estadella, afluent per la dreta del Besòs, separava el nucli vell de Sant Andreu del raval meridional. El 1135 Ramon Berenguer III donà els molins d’Estadella a la canònica de Barcelona. Al començament del s. XX era zona agrícola i d’extracció de sorra, i era habitada per casetes amb hort, d’obrers barcelonins. El Patronat de l’Habitació hi construí el grup de cases barates Milans del Bosch, que acollí immigrats desallotjats de Montjuïc arran de l’Exposició Internacional del 1929; entre els dos nuclis sorgí aviat el barri comercial de la Carolina. Durant la Segona República hom hi fundà una cooperativa de consum i diverses entitats culturals. L’onada immigratòria dels anys 40 i 50 contribuí a desarticular la vida del barri. Hom construí en aquesta zona el nou nucli del Bon Pastor.