estadista

f
m

Persona versada en els afers de l’estat.