estadística de Fermi-Dirac

f
Física

Estadística que regeix la distribució d’un conjunt de fermions en funció dels possibles valors de l’energia i de les posicions.

Té en compte les regles quàntiques, i el principi d’exclusió de Pauli. Quan un conjunt de partícules és regit per l’estadística de Fermi-Dirac, la seva funció d’ona total és antisimètrica respecte a l’intercanvi de dues de les partícules (és a dir, que canvia de signe sota l’intercanvi de les dues partícules). La funció de distribució és la distribució de Fermi-Dirac.