estafilococ

Staphylococcus sp (nc.)

m
Biologia

Gènere de cocs  grampositius i immòbils, de la família de les micrococcàcies.

De vegades poden tenir pigments, com l’espècie S.aureus, que damunt un medi sòlid és de color groc. El pigment que li dóna aquest color és propi de cultius vells. Algunes soques poden generar una toxina molt activa. Els estafilococs produeixen i digereixen la gelatina, són sapròfits i es troben damunt la pell i les mucoses, on poden causar infeccions (furóncols), i des d’on poden passar a la sang i produir una septicèmia i afectar diversos òrgans Aquesta mena d'infeccions, si bé són molt poc freqüents, són fatals en una proporciómolt elevada (entorn al 50%) i reben el nom de síndrome de xoc tòxic, i són conegudes per la sigla TSS (de l'anglès Toxic Shock Syndrome).