Estampa Popular Valenciana

Moviment artístic format a València vers el 1963 com a ressò, amb característiques pròpies, d’un moviment homònim impulsat per artistes com José Ortega, de Ciudad Real.

Les seves notes diferencials procedien dels plantejaments que possibilitaren el corrent Crònica de la Realitat. Fou important el paper que hi tingué el crític Tomàs Llorens. Hi col·laboraren, amb l’Equip Crònica, Martí Quinto, Juan Antonio Toledo, Marí, Josep Maria Gorris, etc. Empraren la ironia, els contrasts significatius i imatges aparentment estereotipades, unint al realisme la imaginació satírica.