estandardització

f
Economia

Especificació de les característiques d’un producte — com la unificació de les dimensions— per a facilitar-ne la fabricació en sèrie.