Estany

Nucli del municipi de Maçanet de la Selva (Selva).