estaquiosa

f
Bioquímica

Trisacàrid d’origen vegetal format per una estructura de galactosil sacarosa.