estat

m
Política

Aparell administratiu de la comunitat política estatal.