estat de deliri

m

Expressió amb què hom designa el conjunt de la personalitat afectada d’idees delirants.

Hom subratlla aquest concepte en el sentit que actualment hom no accepta d’aïllar els fenòmens delirants, ans pretén de comprendre'ls com a fruit d’un estat patològic més ampli, que abasta tota l’estructura mental, vivencial i afectiva del subjecte.