estatut de Westminster

Llei que instituí l’associació Commonwealth of Nations .

Preparat per la conferència imperial del 1927, fou aprovat pel parlament britànic l’11 de desembre de 1931.