estegosaures

m
pl
Paleontologia

Subordre de rèptils fòssils de l’ordre dels diàpsids que comprenia individus amb l’esquena molt geperuda, el cap petit, la columna vertebral forta i l’armadura de dos rengles de plaques triangulars.

La cua presentava quatre grans espines. Atenyien uns nou metres de llargària i unes deu tones de pes. Caminaven sobre quatre potes, però llurs antecessors eren bípedes. Llur dentició era molt poc desenvolupada o en mancava totalment. Formen part del grup dels dinosaures, i visqueren des del Juràssic inferior fins al Cretaci. Els estegosaures es caracteritzen per presentar una sèrie d’espines protectores al llarg del llom, com en el cas del gènere Dacentrurus a Europa i el Kentrosaurus a l’Àfrica. El gènere Stegosaurus, que dóna nom al grup, presenta unes espines que han estat transformades en grans plaques verticals al llarg del llom, les quals tenien com a funció la regulació de la temperatura corporal. Les restes d’estegosaures són més aviat escasses: únicament s’han descrit una espina i diverses restes esquelètiques de Dacentrurus, del Cretaci inferior, trobades al jaciment de l’ Almeza (València), i una espina caudal d’Aras de Alpuente (València).