Estellencs

Municipi de Mallorca, situat a la costa, al vessant septentrional de la serra de Tramuntana (puig de Galatzó, 1 025 m).

Forma una àmplia vall, de pendents pronunciats, recorreguda per dos torrents que s’uneixen abans de desembocar a la cala d’Estellencs , on hi ha un petit refugi mariner. Les terres conreades ocupen un 30% (367 ha) del terme; s’hi destaquen les oliveres (128 ha, un 65% dels conreus), seguida dels arbres fruiters (ametllers i garrofers; 138 ha) i dels cereals i farratge (99 ha). De les terres no conreades n'hi ha 682 ha de bosc (alzines i pins) i 153 ha de garriga. L’economia ha estat fins ara exclusivament agrària, però darrerament s’hi han desenvolupat les activitats turístiques i ha esdevingut centre de residència secundària de ciutadans. La població activa (36,6% del total) es distribueix en un 26,7% al sector primari, un 17,8% al secundari (especialment construcció) i un 55,5% al terciari. La vila (208 h agl i 163 h diss [2001]; 150 m alt.) és al centre de la vall, entre els horts regats per fonts naturals i disposats sobre marjades (que dominen també les terres de secà). L’església de Sant Joan (parròquia des del 1913) és obra de la fi del s. XVII, reformada al començament del XX. Té adossada una antiga torre de defensa. Fins el 1836, que esdevingué municipi independent, depengué de Puigpunyent.