estereotip

estereotipus
m
Sociologia

Idea preconcebuda i simplificadora, basada generalment en pseudoconeixements, tòpics o patrons culturals prèviament establerts, que hom utilitza per a conceptualitzar una realitat social, especialment persones i grups. 

Els estereotips simplifiquen la realitat i la fan més comprensible. Es vehiculen mitjançant construccions lingüístiques relativament simples, necessàries en el procés de socialització. El concepte d’estereotip s’empra preferentment en el camp de la psicologia social, però s’ha estès a altres disciplines de coneixement. En el seu llibre Public Opinion (1922), el periodista i sociòleg nord-americà Walter Lippman identificà els mitjans de comunicació com els principals creadors i vehicles d’estereotips en les societats democràtiques modernes, en les quals els ciutadans han de prendre posició sobre realitats complexes. Lippmann defineix els estereotips com a imatges mentals o ficcions amb la funció de simplificar la percepció d’aquestes realitats per tal que siguin socialment operatives. Per tant, segons Lippmann, l’estereotip no és per força negatiu, tot i la distorsió inevitable.