Esther Talke Boserup

(Frederiksberg, 18 de maig de 1910 — Ascona, Locarno, 24 de setembre de 1999)

Economista danesa.

Postulà que existia una relació entre població i recursos de tal manera que el procés productiu és condicionat i s’adapta a la pressió demogràfica, i no a l’inrevés com defensa la visió malthusiana tradicional. Així, en un clàssic exemple històric, el creixement de la població hauria originat un canvi en les formes de producció agrícola, que haurien evolucionat per etapes des del sistema de guaret fins a l’agricultura intensiva. La seva obra més coneguda és The Conditions of Agricultural Growth: the Economics of Agricultural Change under Population Pressure (1965).