estigma

m
Sociologia

Atribut que converteix el seu portador en una persona diferent i poc atraient, de manera que el desacredita socialment.

Hi ha estigmes del cos (taques o deformitats), del caràcter (homosexualitat) o de col·lectivitats socials (raça o tribu). Les teories de l’estigma expliquen l’exclusió de les persones estigmatitzades de la integració social normal.