estil de lletra

estilo de letra, estilo tipográfico (es)
type style (en)
m
Disseny i arts gràfiques

Repertori de glifs d’una lletra que presenten característiques de disseny uniformes, especialment el grau d’inclinació, el gruix o l’amplada.

Són estils de lletra, per exemple, l’Arial rodona, l’Arial cursiva o l’Arial negreta.