estil Imperi

Fase del neoclassicisme corresponent al Primer Imperi francès.

Promogut per Napoléo I, fou dirigit per C.Percier i P.F.Fontaine. Inspirat en les arts grecoromanes i egípcies, imposà els angles rectes i una certa rigidesa en la decoració. Els mobles d’aquest estil, el principal creador dels quals fou G.Jacob, eren de superfícies llises amb aplicacions de bronze daurat. Aquest darrer material fou també molt emprat en rellotges, canelobres i tota mena d’objectes decoratius.