estimulant

m
adj
Farmàcia

Dit d’aquell medicament que augmenta o fa més activa una determinada funció o activitat fisiològica.