estivació

f
Zoologia

Període que dura l’estivació.