Estivella

Estivella

© Fototeca.cat

Municipi del Camp de Morvedre, estès la major part a la dreta del Palància.

El sector occidental és muntanyós (el Garbí, 654 m alt.) i cobert per boscs de pi blanc. L’agricultura és la principal font econòmica. El regadiu (taronges i arbres fruiters) és a la vora del riu i aprofita l’aigua de la séquia d’Algar, i també n'hi ha prop de la font de Beselga. Hi predomina, però, el secà (garrofers, ametllers, oliveres, vinya). Hi ha bestiar oví, però els pasturatges són arrendats als ramats transhumants de la vall de Sogorb. Hi ha petita indústria de la fusta, dues petites serradores i dues fàbriques de fertilitzants. Hi té importància l’estiueig, que ha desenvolupat el sector de la construcció. El poble (1 235 h agl [2006], estivellencs ; 114 m alt.) és a la dreta del Palància, prop d’Albalat dels Tarongers. L’església parroquial és dedicada als sants Joans. Hi ha estació del ferrocarril de València a Saragossa. Fou lloc de moriscs (70 focs el 1609) de la fillola de Sogorb. Repoblat després de l’expulsió, la carta de poblament és del 1610. El terme comprèn, a més, els nuclis de Barraix i de Beselga.