estoa

stoá (en)
στοά (el)
f
Filosofia

Nom donat a la doctrina de Zenó de Cítium i dels seus seguidors, per tal com era ensenyada sota l’estoa Poikíle d’Atenes.

Hom els anomenava estoics (gr: στωικοί), és a dir, “els de l’estoa”, i llur doctrina, estoïcisme.