estoma

estoma (es), stoma (en)
m
Anatomia vegetal

Petita obertura de l’epidermis dels òrgans verds, especialment de les fulles de les plantes superiors, flanquejada per dues cèl·lules reniformes, les cèl·lules oclusives .

L’obertura pròpiament dita és l'ostíol, que comunica inferiorment amb la cambra substomàtica. Els estomes serveixen per a l’intercanvi de gasos amb l’atmosfera (CO2 i O2) i per a l’eliminació d’aigua en el procés de la transpiració. L’obriment i el tancament de l’estoma són duts a terme per les cèl·lules oclusives mitjançant variacions de turgència, determinades per les condicions ambientals. La forma i el nombre dels estomes varien en les distintes espècies.