estopa

f
Indústria tèxtil

Drap teixit amb aquest fil.