Estopanyà

Estopiñán del Castillo (es)

Estopanyà

© Xevi Varela

Municipi de la Ribagorça, estès entre les serres de Sant Quilis (1.082 m alt.) i el Montferrús (774 m alt.) i el riu Guard i la Noguera Ribagorçana, límits orientals del terme.

La zona propera a aquest darrer riu, boscada és dominada per la roca Foradada (congost cap al riu Guard) i les serres de Perpella i de la Tallada, que formen la paret occidental del pantà de Canelles. Els conreus de secà hi són dominants. El regadiu aprofita l’aigua de la font de les Olles, a Soriana. La ramaderia (oví) i l’avicultura complementen l’economia. Hi ha mines de manganès abandonades els anys vuitanta.

La vila (180 h. agl. [2001]; 730 m alt.) és a l’esquerra del barranc de la Foradada. L’església parroquial posseïa el retaule d’Estopanyà. Dins el terme hi ha el poble de Seganta, els despoblats de Perpella i de Soriana i el santuari de Sant Quilis. El 1965 li fou agregat el municipi de Casserres del Castell.