estradiol

estra-1,3,5(10)-trien-3, 17 β-diol, C₁₈H₂₄O₂
m
Química
Farmàcia

Principal estrogen present en el fluid fol·licular de l’ovari i en l’orina de les gestants.

Químicament es presenta en cristalls pràcticament insolubles en aigua, solubles en la majoria de dissolvents orgànics, que es fonen a 173-179°C. És l’estrogen natural més actiu. Hom l’administra en forma d’èster, per tal de protegir temporalment el grup hidroxil situat en la posició 17β, de l’oxidació tant bacteriana com enzimàtica. L’addició d’un grup alquil en la posició 17α fa que la protecció de l’hidroxil sigui permanent.