estranger
| estrangera

f
m

Persona natural d’un altre país.