estrateg
| estratega

f
m

Persona versada en estratègia.