estrella de David

senyal de Salomó
f
Història

Estrella de sis puntes, distintiu de l’estat d’Israel.

Durant la persecució nazi contra els jueus, aquests eren obligats a dur-la com a distintiu.