estrenyiment

m
Indústria tèxtil

Reducció de l’amplària d’un teixit respecte a l’ocupada per l’ordit en el teler, després d’haver-se entrellaçat amb la trama, o bé reducció que experimenta en les operacions d’aprest i d’acabament, amb el consegüent augment de longitud.