estret de Bonifacio

Estret situat entre la punta de Pertusato (Còrsega) i les de Testa i Falcona (Sardenya).

Té uns 10 km d’amplada, bé que en alguns llocs aquesta amplada resta reduïda a la meitat a causa de l’existència d’illes i d’esculls.