estret de Messina

Braç de mar que separa Sicília de la península italiana i comunica la mar Tirrena amb la Jònica.

Presenta la forma d’un embut de 33km de llargada, amb 3km d’amplada a la banda nord i 16 a la meridional. Ha representat sempre un perill per a la navegació, que fou ja exemplificat míticament pels antics (Escil·la i Caribdis).