estret del Mu

El congost del Mu

JoMV

Estret del municipi d’Alòs de Balaguer (Noguera).