estribord

estribor (es), starboard (en)
m
Transports

Costat dret d’un vaixell, mirant de popa a proa (oposat a babord).