estructura de dades

f
Electrònica i informàtica

Organització i representació d’un conjunt de dades i de les relacions que hi ha entre elles.

Donat un mateix conjunt de dades, la decisió de quina estructura de dades s’usarà dependrà de la volatilitat i la funcionalitat de les dades. Així, per exemple, un conjunt fix de dades es representarà amb una taula, mentre que si les mateixes dades són variables i de consulta freqüent segurament es representaran amb un arbre. L’estudi i disseny de les estructures de dades usades és, per tant, un dels elements clau de tot sistema informàtic.