estudi

m
Música

Peça musical destinada a assolir el domini tècnic d’un instrument o de la veu.

Sovint són dedicats a un dels aspectes tècnics de l’execució. Hom en considera precedents els exercicis d’Oswald Holtzach (1515) i les toccate italianes del s XVII. S'han destacat els de piano, com els de Clementi, Cramer, Czerny i Moscheles, els de violí de Paganini, De Bériot, etc. Alguns uneixen a l’element didàctic un nivell artístic elevat, com els de Chopin, Liszt, Schumann, Scriabin i Debussy.