estudi d’abans i després

estudi pre-post
m
Medicina

Estudi clínic en què es comparen els resultats previs a una intervenció o a un esdeveniment amb els resultats posteriors en un mateix grup d’individus.