Estudios de Historia Moderna

Publicació aperiòdica d’estudis d’erudició històrica d’àmbit hispànic, bàsicament sobre el Principat de Catalunya, editada, del 1951 al 1955, per la secció de Barcelona de l’Institut Jerónimo Zurita del CSIC i pel Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona i, des del 1955 fins al 1959, només per aquesta segona entitat.

N'aparegueren en total sis volums; els articles, d’historiadors catalans i estrangers, com C.Carrère, C.Marinesco, Y.Roustit, J.H.Elliott, J.Brousolle, P.Vilar, hi són publicats en castellà, francès o italià. Fou dirigida per Jaume Vicens i Vives, amb la col·laboració dels seus deixebles, i representà un pas important en la renovació de la historiografia catalana.