Estudis Escènics

Publicació de l’Institut del Teatre, de Barcelona, dedicada a la investigació teatral.

Aparegué el 1957 amb el nom d’"Estudios Escénicos” i dirigida per Guillem Díaz-Plaja. En una primera etapa (1957-69), redactada íntegrament en castellà, n'aparegueren 13 números i hi col·laboraren, a més de Díaz-Plaja, Josep Romeu i Figueres, Alexandre Cirici i Pellicer i d’altres. A partir del número 14 (1972) fou dirigida per Xavier Fàbregas: publicà articles en qualsevol llengua romànica i cada número contenia un text sovint inèdit i l’estudi sobre un autor. Aquesta etapa es clogué amb el número 21 (1976), en què la revista fou suspesa per raons econòmiques. Ja amb el títol catalanitzat, fou represa el 1982: els articles són publicats en català, amb un resum en castellà, francès i anglès. Bé que amb una orientació predominantment històrica, evoluciona vers l’estudi de les formes dramàtiques i de la semiologia de l’espectacle.