Estudis Universitaris per a Obrers

Estudis creats l’any 1933 a la Universitat de Barcelona per iniciativa de la facultat de filosofia i lletres i pedagogia i amb la col·laboració dels representants de les entitats culturals obreres i populars (Ateneu Polytechnicum, Ateneu Enciclopèdic Popular i Escola del Treball).

El seu objecte fou la difusió de la cultura de nivell superior a les classes obreres, a les quals hom expedia un títol d’assistència. Es va preveure la dotació de la beca Rafael Campalans per a llurs alumnes. Les activitats foren suspeses a l’octubre del 1934, i represes al juliol del 1936, fins al 1939. Foren dirigits per Ambrosi Carrion.