Étienne Bézout

(Nemours, 1730 — Fontainebleau, 1783)

Matemàtic francès.

Estudià especialment alguns problemes relatius a la solució d’equacions algèbriques. A la seva Théorie Générale des Équations Algébriques (1779) enuncià el teorema que porta el seu nom.