etilenglicol

1,2-etandiol,, HOCH2-CH2OH
m
Química

Líquid metzinós lleugerament viscós, de tast dolç, i fortament higroscòpic.

Hom l’obté per hidratació de l’òxid d’etilè. Es fon a —12,6°C, és miscible amb aigua i alcohols alifàtics de cadena curta, i insoluble en benzè i en els seus homòlegs. És emprat com a líquid anticongelant, com a humectant i com a solvent de pintures.