etimologia popular

f
Lingüística i sociolingüística

Fenomen que consisteix a relacionar dues formes que, sense tenir identitat d’origen, posseeixen una certa similitud formal.

És emmarcat dins la tendència dels parlants a donar transparència als mots, a donar-los una motivació, conscientment o inconscientment. El llatí PORTULACA degué donar *portolaga o *bordolaga; passà, però, a verdolaga pel fet d’haver-se relacionat amb verd. Al nivell lingüístic més vulgar prolifera aquest fenomen (graciosa per gasosa).