ètnia

etnia (es), ethnic group (en)
f
Etnologia

Agrupació natural d’individus amb unes característiques pròpies.

Entre els criteris que determinen una ètnia, hom pren sovint com a decisiu el de la llengua, bé que no sempre es reconeixen diferència ètnica i lingüística, ni identitat de llengua i d’ètnia. També en són codeterminants elements com la consciència ètnica, les diferències religioses, culturals, polítiques i economicosocials i unes determinades contingències històriques. Ètnies objectivament ben definides semblen mancades de consciència col·lectiva (els baix alemanys). Sigui com vulgui, ètnia es una noció diferent de la de minoria i de regió ètnica.