Etxebarri Doneztebeko Elizatea

Echévarri, Anteiglesia de San Esteban de Etxevarri

Municipi de Biscaia, País Basc, situat al S de la ciutat de Bilbao.

La capital és Ametzola. La proximitat de Bilbao ha desenvolupat la seva estructura industrial la qual és actualment la major font de riquesa de la població, especialment pel que fa a la siderúrgia.