eubacterials

m
pl
Biologia

Ordre de bacteris molt extens i ben estudiat que comprèn individus en forma de coc o de bacil.

Hi abunden les espècies immòbils; les mòbils tenen flagels perítrics, la qual cosa les separa d’altres grups. Hi ha famílies grampositives i gramnegatives, espècies capsulades i no capsulades, formes sapròfites i paràsites, aeròbies i anaeròbies, esporògenes i sense espores, mesòfiles, termòfiles, criòfiles, etc. Aquest ordre comprèn els bacteris més típics i de més importància sanitària i econòmica.